תקנון חברי מועדון

1 .הגדרות

למונחים הבאים תיוחד בתקנון זה המשמעות הנקובה בצידם:

1.1″ ספורה קפה” ו/או “החברה” – חברת ספורה בע”מ

2.1″ .הכרטיס” – כרטיס מגנטי/דיגיטלי אישי נטען לשימוש חוזר, אשר יונפק על ידי ספורה קפה למחזיק בו כנגד תשלום/ללא עלות בהתאם לתנאי המבצע, ואשר ההטבות המוקנות בו והשימוש בו יהיו בהתאם להוראות תקנון זה.

3.1″ .האתר” – אתר האינטרנט של ספורה קפה שכתובתו: www.sapore.co.il

4.1″ .סניפי ספורה – כלל סניפי ספורה המכבדים את השימוש בכרטיס.

2 .הוראות תקנון זה, על התיקונים שיחולו בו מעת לעת, יחולו על כל רכישה ושימוש בכרטיס. רכישת והחזקת הכרטיס מעידה על הסכמתך לאמור בתקנון, כפי שיתעדכן מעת לעת.

3 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של הוראות התקנון באתר. האחריות המלאה להכרת הוראות תקנון זה כפי שיהיו מעת לעת חלה על מחזיק הכרטיס בלבד. הנוסח העדכני של תקנון זה יימצא בכל עת באתר החברה.

4 .הכרטיס אינו מהווה ולא יהווה בכל אופן שהוא כרטיס חיוב כמשמעו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו – 1986 וחוק זה לא יחול על הכרטיס ו/או השימוש בו.

5. כרטיס המועדון הינו ללא עלות

את הנקודות ניתן לממש אך ורק בגין מוצרים שאינם במבצע

את הנקודות ניתן לממש ברכישת מוצרים בכל סניפי הרשת והאתר

6. לספורה קפה הזכות להפסיק ו/או לשנות ו/או לתקן את תנאי הרכישה של הכרטיס וכן את תנאי הטעינה מחדש, לפי העניין.

ספורה זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא להיענות לבקשה לרכישת הכרטיס או לטעינתו מחדש.

7. הכרטיס לא יומר במזומן ו/או בכל הטבה כספית אחרת.

8. לא יינתן עודף במזומן במעמד רכישת מוצרים בעסקים המשתתפים ו/או בכלל.

9. כרטיס פגום ו/או מזויף לא יכובד.

10. לא ניתן לממש הטבת יומולדת או הטבות כאלו ואחרות בגין מוצרים שבמצבע

11. הטבות המועדון ניתנות למימוש אך ורק ללקוח שהשלים את פרטי ההרשמה במלואם

12. במקרה של אובדן או גניבה של הכרטיס יודיע על כך מחזיק הכרטיס למנהל סניף, כולל הזדהות לשם דיווח והמשך טיפול

13. הטבות גיפט קארד ניתנות למימוש בגין מוצרים שאינם במבצע

היה ופרטי הלקוח מעודכנים במערכת החברה, תחסום החברה את השימוש בכרטיס, לכל המאוחר בתוך 2 ימי עסקים

ממועד הדיווח על ידי הלקוח. במקרה זה, אחריות החברה תהא מוגבלת ליתרת הסכום הטעון בכרטיס בעת חסימת הכרטיס

על ידי החברה ויינתן ללקוח כרטיס חלופי עם הסכום לאחר חסימה של הכרטיס שנגנב / אבד.

ויודגש, היה ופרטי הלקוח לא יופיעו במאגר הנתונים של החברה – כרטיס שאבד ו/או נגנב לא ישוחזר

סל קניות

0

אין מוצרים בסל הקניות.

Hit Enter to search or Esc key to close

תפריט

לקוחות AVA יכולים לשמור את הסל שלהם ולהזמין אותו בלחיצת כפתור

לקוחות קיימים?
לחצו כאן להתחברות

דילוג לתוכן